חוברות לחופש

חוברות לחופש
עולים לכיתה
מקצוע
מוצרמחיר
placeholder.png

אות לי אות /כרמלה נשר

 עולים לכיתה: א מקצוע: שפה

קטגוריה: .
₪28.69
placeholder.png

בחשבון פשוט א' קובץ בעיות מילוליות

 עולים לכיתה: ב מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪35.00
placeholder.png

בחשבון פשוט ב' קובץ בעיות מילוליות

 עולים לכיתה: ג מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪35.00
placeholder.png

בחשבון פשוט ג' קובץ בעיות מילוליות

 עולים לכיתה: ד מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪35.00
placeholder.png

בחשבון פשוט ד' קובץ בעיות מילוליות

 עולים לכיתה: ה מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪35.00
placeholder.png

בחשבון פשוט ה' קובץ בעיות מילוליות

 עולים לכיתה: ו מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪35.00
placeholder.png

בחשבון פשוט ו' קובץ בעיות מילוליות

 עולים לכיתה: ז מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪35.00
placeholder.png

גן האותיות א' /תמר נחשון

 עולים לכיתה: ב מקצוע: שפה

קטגוריה: .
₪22.38
placeholder.png

גן האותיות ב' /תמר נחשון

 עולים לכיתה: ג מקצוע: שפה

קטגוריה: .
₪22.38
placeholder.png

גן האותיות ג' /תמר נחשון

 עולים לכיתה: ד מקצוע: שפה

קטגוריה: .
₪22.38
placeholder.png

גן האותיות ד' /תמר נחשון

 עולים לכיתה: ה מקצוע: שפה

קטגוריה: .
₪22.38
placeholder.png

גן המספרים א' /תמר נחשון

 עולים לכיתה: ב מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪22.38
placeholder.png

גן המספרים ב' /תמר נחשון

 עולים לכיתה: ג מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪22.38
placeholder.png

גן המספרים ג' /תמר נחשון

 עולים לכיתה: ד מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪22.38
placeholder.png

גן המספרים ד' /תמר נחשון

 עולים לכיתה: ה מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪22.38
Placeholder

חושבים כתיב נכון

Categories: , .
₪69.60
placeholder.png

חשבון והנדסה מזווית אחרת א'

 עולים לכיתה: ב מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪30.00
placeholder.png

חשבון והנדסה מזווית אחרת ב'

 עולים לכיתה: ג מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪30.00
placeholder.png

חשבון והנדסה מזווית אחרת ג'

 עולים לכיתה: ד מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪30.00
placeholder.png

חשבון והנדסה מזווית אחרת ד'

 עולים לכיתה: ה מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪30.00
placeholder.png

חשבון והנדסה מזווית אחרת ה'

 עולים לכיתה: ו מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪30.00
placeholder.png

חשבון והנדסה מזווית אחרת ו' /בן עמי

 עולים לכיתה: ז מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪35.00
placeholder.png

חשבתי מצאתי א' לחפש

 עולים לכיתה: ב מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪16.00
placeholder.png

חשבתי מצאתי ב' לחפש

 עולים לכיתה: ג מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪16.00
placeholder.png

חשבתי מצאתי ג' לחפש

 עולים לכיתה: ד מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪16.00
placeholder.png

חשבתי מצאתי ד' לחפש

 עולים לכיתה: ה מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪16.00
placeholder.png

חשבתי מצאתי ה' לחפש

 עולים לכיתה: ו מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪16.00
placeholder.png

חשבתי מצאתי ו' לחפש

 עולים לכיתה: ז מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪16.00
placeholder.png

חשבתי מצאתי ז'-ח' לחפש

 עולים לכיתה: ז-ח מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪16.00
placeholder.png

יופי של חשבון א'

 עולים לכיתה: ב מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪35.00
placeholder.png

יופי של חשבון ב'

 עולים לכיתה: ג מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪35.00
placeholder.png

יופי של חשבון ג'

 עולים לכיתה: ד מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪35.00
placeholder.png

כיופי חשבון א'

 עולים לכיתה: ב מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪14.00
placeholder.png

כיופי חשבון ב'

 עולים לכיתה: ג מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪14.00
placeholder.png

כל בו לגן הכרת אותיות

 עולים לכיתה: א מקצוע: שפה

קטגוריה: .
₪39.00
placeholder.png

כל בו לגן הכרת ספרות

 עולים לכיתה: א מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪39.00
placeholder.png

כל בו לחפש א'

 עולים לכיתה: ב מקצוע: חשבון ושפה

קטגוריה: .
₪32.00
placeholder.png

כל בו לחפש ב'

 עולים לכיתה: ג מקצוע: חשבון ושפה

קטגוריה: .
₪32.00
placeholder.png

כל בו לחפש ג'

 עולים לכיתה: ד מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪32.00
placeholder.png

כל בו לחפש ד'

 עולים לכיתה: ה מקצוע: חשבון ושפה

קטגוריה: .
₪32.00
placeholder.png

ללמוד ולהצליח ג' עברית/יעל קציר

 עולים לכיתה: ד מקצוע: שפה

קטגוריה: .
₪25.00
placeholder.png

ללמוד ולהצליח א' חשבון /יעל קציר

 עולים לכיתה: ב מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪25.00
placeholder.png

ללמוד ולהצליח א' עברית/יעל קציר

 עולים לכיתה: ב מקצוע: שפה

קטגוריה: .
₪25.00
placeholder.png

ללמוד ולהצליח ב' חשבון /יעל קציר

 עולים לכיתה: ג מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪25.00
placeholder.png

ללמוד ולהצליח ב' עברית /יעל קציר

 עולים לכיתה: ג מקצוע: שפה

קטגוריה: .
₪25.00
placeholder.png

ללמוד ולהצליח ג' חשבון /יעל קציר

 עולים לכיתה: ד מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪25.00
placeholder.png

למידה פעילה חשבון ג'

 עולים לכיתה: ד מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪16.00
placeholder.png

למידה פעילה עברית ב'

 עולים לכיתה: ג מקצוע: שפה

קטגוריה: .
₪16.00
placeholder.png

למידה פעילה עברית ג'

 עולים לכיתה: ד מקצוע: שפה

קטגוריה: .
₪16.00
placeholder.png

למידה פעילה עברית ד'

 עולים לכיתה: ה מקצוע: שפה

קטגוריה: .
₪16.00
placeholder.png

נחזור ונלמד א' חשבון והנדסה (חדש)

 עולים לכיתה: ב מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪25.00
placeholder.png

נחזור ונלמד א' לשון והבנת הנקרא (חדש)

 עולים לכיתה: ב מקצוע: שפה

קטגוריה: .
₪25.00
placeholder.png

נחזור ונלמד ב' חשבון והנדסה (חדש)

 עולים לכיתה: ג מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪25.00
placeholder.png

נחזור ונלמד ב' לשון והבנת הנקרא (חדש)

 עולים לכיתה: ג מקצוע: שפה

קטגוריה: .
₪25.00
placeholder.png

נחזור ונלמד ג' חשבון והנדסה (חדש)

 עולים לכיתה: ד מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪25.00
placeholder.png

נחזור ונלמד ג' לשון והבנת הנקרא (חדש)

 עולים לכיתה: ד מקצוע: שפה

קטגוריה: .
₪25.00
placeholder.png

נחזור ונלמד ד' חשבון והנדסה (חדש)

 עולים לכיתה: ה מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪25.00
placeholder.png

נחזור ונלמד ד' לשון והבנת הנקרא (חדש)

 עולים לכיתה: ה מקצוע: שפה

קטגוריה: .
₪25.00
placeholder.png

נחזור ונלמד ה' חשבון והנדסה (חדש)

 עולים לכיתה: ו מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪25.00
placeholder.png

נחזור ונלמד ה' לשון והבנת הנקרא (חדש)

 עולים לכיתה: ו מקצוע: שפה

קטגוריה: .
₪25.00
placeholder.png

נחזור ונלמד ו' חשבון והנדסה (חדש)

 עולים לכיתה: ז מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪25.00
placeholder.png

נחזור ונלמד ו' לשון והבנת הנקרא (חדש)

 עולים לכיתה: ז מקצוע: שפה

קטגוריה: .
₪25.00
placeholder.png

סאמר אינגליש 4 SUMMER ENGLISH

 עולים לכיתה: ה מקצוע: אנגלית

קטגוריה: .
₪53.30
placeholder.png

סאמר אינגליש 5 SUMMER ENGLISH / אליזבט

 עולים לכיתה: ו מקצוע: אנגלית

קטגוריה: .
₪53.30
placeholder.png

סאמר אינגליש 6 SUMMER ENGLISH /שרה כהן

 עולים לכיתה: ז מקצוע: אנגלית

קטגוריה: .
₪53.30
placeholder.png

סאמר אינגליש 7 SUMMER ENGLISH /מרים

 עולים לכיתה: ח מקצוע: אנגלית

קטגוריה: .
₪53.30
placeholder.png

סאמר אינגליש 8 SUMMER ENGLISH

 עולים לכיתה: ט מקצוע: אנגלית

קטגוריה: .
₪52.30
נקה בחירה
placeholder.png

סאמר אינגליש 9 SUMMER ENGLISH

 עולים לכיתה: י מקצוע: אנגלית

קטגוריה: .
₪53.30
placeholder.png

סאמר בגרות פרקטיס 1 ( A-B ) /אוולין רות

 עולים לכיתה: יא-יב מקצוע: אנגלית

קטגוריה: .
₪16.00
placeholder.png

סאמר בגרות פרקטיס 2 ( B-C ) /אוולין רות

 עולים לכיתה: יא-יב מקצוע: אנגלית

קטגוריה: .
₪16.00
placeholder.png

סאמר בגרות פרקטיס 3 ( C-D ) /אוולין רות

 עולים לכיתה: יא-יב מקצוע: אנגלית

קטגוריה: .
₪16.00
placeholder.png

סאמר בגרות פרקטיס 4 ( D-E ) /אוולין רות

 עולים לכיתה: יא-יב מקצוע: אנגלית

קטגוריה: .
₪16.00
placeholder.png

סאמר בגרות פרקטיס 5 ( E-F ) /אוולין רות

 עולים לכיתה: יא-יב מקצוע: אנגלית

קטגוריה: .
₪16.00
placeholder.png

סאמר בגרות פרקטיס 6 ( F-G ) /אוולין רות

 עולים לכיתה: יא-יב מקצוע: אנגלית

קטגוריה: .
₪16.00
placeholder.png

סאמר דייז 5 SUMMER DAYS

 עולים לכיתה: ו מקצוע: אנגלית

קטגוריה: .
₪38.70
placeholder.png

סאמר דייז 6 SUMMER DAYS

 עולים לכיתה: ז מקצוע: אנגלית

קטגוריה: .
₪38.70
placeholder.png

סאמר דייז 7 SUMMER DAYS

 עולים לכיתה: ח מקצוע: אנגלית

קטגוריה: .
₪38.70
placeholder.png

סאמר דייז 8 SUMMER DAYS

 עולים לכיתה: ט מקצוע: אנגלית

קטגוריה: .
₪38.70
placeholder.png

סאמר ויז פרדי SUMMER WITH FREDDY

 עולים לכיתה: ב-ג מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪44.60
placeholder.png

סאמר רביו 3 עם קלטת SUMM REV

 עולים לכיתה: ד מקצוע: אנגלית

קטגוריה: .
₪51.80
placeholder.png

סאמר רביו 4 עם קלטת SUMM REV

 עולים לכיתה: ה מקצוע: אנגלית

קטגוריה: .
₪51.80
placeholder.png

סאמר רביו 5 עם קלטת SUMM REV

 עולים לכיתה: ו מקצוע: אנגלית

קטגוריה: .
₪51.80
placeholder.png

סאמר רביו 6 עם קלטת SUMM REV

 עולים לכיתה: ז מקצוע: אנגלית

קטגוריה: .
₪51.84
placeholder.png

סאמר רביו 7 SUMMER REVIEW (ירוק)

 עולים לכיתה: ח מקצוע: אנגלית

קטגוריה: .
₪44.60
placeholder.png

סאמר רביו 8 SUMMER REVIEW (צהוב)

 עולים לכיתה: ט מקצוע: אנגלית

קטגוריה: .
₪44.60
placeholder.png

סאמר רביו 9 SUMMER REVIEW (אדום)

 עולים לכיתה: י מקצוע: אנגלית

קטגוריה: .
₪44.60
placeholder.png

עברית שפה יפה – כתה א' חלק א' (עופרים) /טליה עידן

 עולים לכיתה: ב מקצוע: שפה

קטגוריה: .
₪35.00
placeholder.png

עברית שפה יפה – כתה א' חלק ב' (עופרים) / טליה עידן

 עולים לכיתה: ב מקצוע: שפה

קטגוריה: .
₪35.00
placeholder.png

עברית שפה יפה – כתה ב' (עופרים) / טליה עידן

 עולים לכיתה: ג מקצוע: שפה

קטגוריה: .
₪35.00
placeholder.png

עברית שפה יפה – כתה ג' (עופרים) / טליה עידן

 עולים לכיתה: ד מקצוע: שפה

קטגוריה: .
₪35.00
placeholder.png

עברית שפה יפה – כתה ד' (עופרים) / טליה עידן

 עולים לכיתה: ה מקצוע: שפה

קטגוריה: .
₪35.00
placeholder.png

רכבת ההצלחות הכנה לכיתה א בחשבון

 עולים לכיתה: א מקצוע: חשבון

קטגוריה: .
₪39.00
placeholder.png

רכבת ההצלחות הכנה לכיתה א בעברית

 עולים לכיתה: א מקצוע: שפה

קטגוריה: .
₪39.00